Online darba aizsardzības vadības sistēma

Funkcionalitāte

Strādā jebkur
Digitāla sistēma, nepieciešams tikai dators vai viedtālrunis un internets.
Droša datu uzglabāšana
Visi dokumenti, ieraksti, pierādījumi, notikumi tiek droši uzglabāti un pieejami pēc nepieciešamības.
Plašas lietošanas iespējas
Lieto FORSAFEWORK®, lai strādātu ar neierobežotu skaitu uzņēmumu.
Aprīkojuma uzskaite un pārbaudes
Uzskaitiet izmantoto aprīkojumu un iekārtas, kā arī plānojiet un kontrolējiet to pārbaudes.
Drošības pārbaudes
Veiciet darba vides iekšējo uzraudzību un uzraugiet preventīvo pasākumu plāna izpildi.
Darba vides riska novērtēšana
Vislaikietilpīgais process ir optimizēts lai atvieglotu speciālista darbu. Vērtē riskus dažādiem darbu veidiem, izmantojot atstrādātu un pilnveidotu metodi!
Attālinātas instruktāžas un apmācības
FORSAFEWORK® ļauj organizēt darbinieku tiešsaistes instruktāžas.
OVP organizēšana
Ērta un vienkārša obligāto veselības pārbaužu vadība. Darbinieku vakcinācijas uzskaite.
Darba ņēmēju izmantoto IAL izvēle
Inovatīvs risinājums individuālo aizsardzības līdzekļu izvēlei.

Lietotāji un priekšrocības

Uzņēmumu
vadītājiem

 • Atbilstība Latvijas normatīvo aktu prasībām, starptautiskajiem standartiem
 • Ērta darba aizsardzības procesu uzraudzība un personāla kontrole
 • Droša un ilgtspējīga datu uzglabāšana

Darba aizsardzības
speciālistiem

 • Mobilitāte – strādā jebkur, kur ir interneta pieslēgums!
 • Darba vides riska izvērtēšana dažādiem darbu veidiem, lietojot savus vai mūsu paraugus
 • Instruktāžu, zināšanu pārbaudes un obligāto veselības pārbaužu procesu digitalizācija
 • Darba aizsardzības pasākumu plānoša un izpildes kontrole

Kompetentajām institūcijām
un speciālistiem

 • Ērta darbu organizēšana arī strādājot ar lielu uzņēmumu skaitu
 • Mobilitāte – speciālisti var strādāt jebkur, kur ir interneta pieslēgums!
 • Instruktāžu, zināšanu pārbaudes un obligāto veselības pārbaužu procesa digitalizācija
 • Droša un ilgtspējīga datu uzglabāšana

Mūsu klienti un partneri

Ko saka mūsu klienti

Sazinies ar mums

Vēlies uzzināt vairāk? Sazinies ar mums!